Eind 2015 maakte de Europese Commissie bekend dat zij de Europese Vuurwapenrichtlijn willen verscherpen. Toen al heeft de KNSA met haar Europese partners ernstig bezwaar gemaakt tegen die voorstellen die de schietsportbeoefening binnen de Europese Unie duperen.

De aanleiding voor het voorstel, namelijk de toename van terrorisme en criminaliteit, heeft niets van doen met de schietsportbeoefening in Europa.

De huidige EU-voorstellen zijn een ernstige bedreiging voor de schietsport. Voor het volledige bericht, zie KNSA Laatste Nieuws: EU-Ministers houden vast aan (onterecht) verscherpen Vuurwapenrichtlijn.

Naast de lobby van de KNSA wordt er ook actie gevoerd door andere organisaties, zoals: