Lidmaatschap

Om de schietsport te gaan beoefenen, zult u een aantal stappen moeten doorlopen. De eerste is een kijkje komen nemen bij onze vereniging. Op die manier kunt u zelf ervaren of het beeld dat u heeft van de schietsport aansluit bij de manier zoals wij die beoefenen op onze vereniging. Als er tijd en ruimte is kunt u eventueel als introducé ook zèlf schieten onder begeleiding van een ervaren schutter.

Lid worden

Als u in aanmerking wilt komen voor een lidmaatschap is de volgende stap het aanvragen van een “verklaring omtrent gedrag” (VOG) bij uw gemeente. U wordt dan gecontroleerd op strafbare feiten die het lidmaatschap van een Schietsport Vereniging onmogelijk maken. Wij hebben deze verklaring nodig bij de volgende stap, het aanmeldingsgesprek met enkele bestuursleden. Als dit met positief resultaat wordt afgerond melden wij u aan bij de KNSA (de overkoepelende schietsportbond van Nederland) en bent u aspirant bij SV Scherpschutters Veghel.

Zodra uw registratie bij de KNSA is voltooid kunt u gebruik maken van de faciliteiten die wij bieden. Speciaal voor aspiranten wordt er een Basistraining georganiseerd waarbij u onder leiding van een instructeur de fijne kneepjes van de schietsport leert. Deze basistraining dient u met goed gevolg af te ronden. Op zijn vroegst na een half jaar kan uw aspirantschap omgezet worden naar een volledig lidmaatschap.

Voor meer informatie kunt u de informatie-brochure bekijken.
Eventuele resterende vragen kunt u ons per e-mail toesturen.

Lidmaatschap opzeggen

Indien u het lidmaatschap van onze vereniging wilt opzeggen kunt u dit schriftelijk of per email doen. U kunt hiervoor het speciale opzegformulier gebruiken dat te vinden is onder het kopje downloads. Ook kunt u alle gevraagde informatie per email doorgeven.

De opzegging dient u te richten aan onze penningmeester. Dit gaat het gemakkelijkst per email: [email-obfuscate email=”penningmeester@nullscherpschutters.nl”].

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Indien u een email adres opgeeft krijgt u via deze weg een bevestiging.

Houd rekening met het feit dat een lidmaatschap altijd voor een volledig verenigingsjaar is.  Wij werken met een gebroken verenigingsjaar, namelijk van 1 november tot en met 31 oktober.

Onze wijze van opzegging is conform de Wet van Dam (opzegtermijn van 1 maand).