Interne competitie

door | feb 17, 2015

Hieronder volgt een samenvatting…


SV Scherpschutters organiseert jaarlijks een interne competitie voor haar leden.

Het doel van deze competitie is het benadrukken van het sportieve karakter en het stimuleren van de sportbeleving bij de beoefening van de schietsport.

Ons competitie-jaar duurt 12 maanden en loopt van 1 November tot en met 31 Oktober.

De stand van het verschoten aantal wedstrijden “interne competitie” is ten alle tijden na te vragen in de kluis bij het dienstdoende bestuurslid.

Deelname is verplicht

ALLE leden van SV Scherpschutters zijn verplicht om per competitie-jaar minimaal 5 wedstrijden in één discipline te verschieten, zodanig dat zij in de eind ranglijst van de interne competitie staan vermeld.
Genoemde wedstrijden dienen op verschillende dagen te worden verschoten.
UITZONDERING: Deze deelname-verplichting geldt níet voor aspiranten en voor nieuwe leden die in het lopende competitie-jaar pas ná 1 Juli het volwaardig lidmaatschap van onze vereniging hebben verkregen.
Disciplines waarin aan de competitie kan worden deelgenomen

Klik hier voor het discipline overzicht

Procedure

Om deelname aan de competitie laagdrempelig te houden, kunnen wedstrijden tijdens reguliere openingstijden worden verschoten.

Een schutter die een wedstrijd wil schieten voor de interne competitie binnen een bepaalde discipline, ontvangt van het bestuurslid op verzoek een wedstrijdkaart / formulier. Vervolgens kan de schutter zijn of haar wedstrijd schieten.

Na het lossen van het vereiste aantal schoten haalt de schutter de wedstrijdkaart op, telt het resultaat en vult dat zèlf in op de wedstrijdkaart. Bij de discipline Action Shooting zal de Baancommandant de resultaten (benodigde tijd) op het wedstrijdformulier vermelden.

De schutter ondertekent het resultaat en levert de wedstrijdkaart / formulier in bij het bestuurslid die het vervolgens controleert en het vervolgens in de kluis opbergt.

Mag ik meer wedstrijden en meer disciplines schieten?

Leden mogen in maximum 2 disciplines deelnemen aan de competitie. Om binnen een discipline mee te tellen voor de competitie, en dus voor eindstand / prijsuitreiking in aanmerking te komen, dient u vijf wedstrijden in één discipline te schieten.

 

Competitiestand en prijsuitreiking

De wedstrijdresultaten zullen altijd ter inzage beschikbaar zijn in onze kluis.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de Nieuwjaarsreceptie volgend op het competitie-jaar.

Verklaring van deelname

Leden kunnen erom verzoeken dat hen na het “volschieten“ van de competitie (minimaal 5 wedstrijden in één discipline) een bewijs daarvan wordt overhandigd. De aanvraag kan worden ingediend via e-mail adres [email-obfuscate email=”competitie@nullscherpschutters.nl”].

De verklaring van deelname kan dan enkele weken later bij het dienstdoend bestuurslid op de baan worden afgehaald.

Ontheffingsmogelijkheid

In een aantal gevallen, waaronder het hebben van geen verlof, het volschieten bij een andere vereniging of bij de KNSA is het mogelijk bij het bestuur een ontheffing aan te vragen voor deelname aan de interne competitie. Ook indien u het gehele jaar verhinderd zult zijn, kan ontheffing worden aangevraagd.

De ontheffing dient, met opgaaf van reden, zo vroeg mogelijk in het jaar, doch uiterlijk op 1 september van het betreffende competitiejaar  bij het bestuur te zijn aangevraagd via e-mail adres [email-obfuscate email=”competitie@nullscherpschutters.nl”].

Het bestuur zal zo spoedig mogelijk op deze aanvraag reageren.

Los van deze procedure kan het bestuur op eigen initiatief besluiten om bepaalde leden een ontheffing te verlenen.

Consequentie van niet deelnemen

Leden die de interne competitie, bestaande uit minimaal 5 wedstrijden in één discipline, op 1 oktober van het competitie-jaar nog niet aantoonbaar hebben “volgeschoten” en daarvoor (nog) géén ontheffing hebben verkregen van het bestuur, worden hierover geïnformeerd.

Als zij op 1 november van het competitie-jaar nog steeds niet aan deze verplichting hebben voldaan, moet dat aan de KNSA worden gerapporteerd en kunnen zij uit het lidmaatschap worden ontzet op grond van artikel B.5.4.b van de statuten, aangezien zij daarmee de KNSA certificering en daarmee het voortbestaan van onze vereniging in gevaar hebben gebracht.

Het bestuur van SV Scherpschutters Veghel.