Contributie

door | apr 20, 2017

Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober van het volgende jaar.

Het lidmaatschap is voor 1 héél verenigingsjaar. Het is dan ook niet mogelijk om gedurende het verenigingsjaar een gedeelte van de contributie terug te vorderen als u besluit het lidmaatschap op te zeggen.

Nieuwe leden en contributie

Voor nieuwe leden geldt dat het lidmaatschapsgeld (inschrijfgeld + contributie) voor het resterende deel van het verenigingsjaar direct in één keer zal worden afgeschreven.

Pas in het daarop volgende verenigingsjaar zal de contributie per jaar geïncasseerd worden.

Incasso-datum

Onze vereniging maakt uitsluitend gebruik van automatische incasso.

  •  Jaarlijkse incasso rond 1 november

Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat er rond genoemde data voldoende saldo beschikbaar is zodat de incasso zonder problemen verwerkt kan worden?

Bij voorbaat dank

ALV 2022 – 26 April 20:00 uur

Dinsdag 26 April willen we onze ALV houden. Mocht je punten hebben voor de ALV, deze dan graag VOOR woensdag 20 april a.s. per mail kenbaar maken aub. De ALV wordt gehouden op de schietlocatie. Deze begint om 20:00 en er is dan op dit moment GEEN mogelijkheid tot...

Bestuursleden en vrijwilligers gezocht !!!

Momenteel kan het helaas voorkomen dat een verenigingsavond later begint omdat er geen bestuurslid beschikbaar is. Wil je meer doen en betekenen voor je vereniging? Meld je aan, of vraag informatie over een evt. functie; de huidige vrijwilligers staan er ook voor...

Nieuw correspondentie adres

Het adres (postbus) voor schriftelijke correspondentie is gewijzigd i.v.m. de beperkte bereikbaarheid van de oude postbus. Nieuw adres: SV Scherpschutters Veghel Postbus 2630 6026 ZG Maarheeze

WM 32 INLICHTINGEN FORMULIER

Je hebt wellicht al vernomen dat er een nieuwe CWM is verschenen en ook dat de inlichtingenformulieren C4 en C5 zijn vervangen door één formulier, het zogenaamde WM 32 Inlichtingenformulier dat zowel bij aanvraag verlof, verlenging verlof als bij bijschrijving van een...

Mededeling van SVIS m.b.t. het Bultje (kantine)

Zoals u waarschijnlijk hebt vernomen zullen we per 1 juli 2018 een andere beheerder hebben in Het Bultje. Het betreft hier de fam. Qweens uit Veghel. Op voorhand danken wij Marjan de Wit voor de vele jaren dat zij mede gezichtsbepalend is geweest voor de Stichting...

Nieuwjaarsborrel en Basiscertificering KNSA

Met plezier willen we mededelen dat onze KNSA basiscertificering na een intensieve audit verlengd is met een periode van 4 jaar! Om dit te vieren, in combinatie met het begin van het nieuwe jaar, zal er een nieuwjaarsborrel zijn op zondag 7 januari vanaf 20.00u....