De notulen van de Algemene vergadering, gehouden op 16 april 2015, staat nu online onder “Vereniging” (u dient eerst in te loggen)