Verlengingen

 

U bent als verlofhouder verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van uw verlof. Dit betekent dat u ten minste twee weken vóór het verstrijken van uw verlof contact opgenomen moet hebben met uw afdeling Korpscheftaken om een afspraak te maken voor de verlenging. U kunt deze afspraak alleen telefonisch maken.

Wat hebt u nodig?

Als u een afspraak heeft gemaakt, neemt u alle hieronder genoemde stukken mee:

 • Uw verlof (hoofdblad en bijlage). Indien het verlof vol is, dan graag een pasfoto meenemen.
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)
 • Ingevuld inlichtingenformulier WM32
 • Een betaalpas (i.v.m. legesbetaling per PIN)
 • Europese vuurwapenpas (indien voor u van toepassing)
 • Erkenning Wecg t.b.v. kruit (indien voor u van toepassing)
 • Bescheiden die het redelijk belang tot het voorhanden hebben van vuurwapens/munitie onderbouwen:
  • Schietsport: Schietregister en lidmaatschapsbewijs schietvereniging of KNSA-pas.
  • Verzamelaars: Lidmaatschapsbewijs verzamelaarsvereniging.
  • Re-enactment: Lidmaatschapsbewijs re-enactment vereniging.
  • Historisch militair materieel: Lidmaatschapsbewijs van betreffende vereniging. 
  • Startschoten sportwedstrijden: Een verklaring van het bestuur van betreffende sportvereniging, waaruit blijkt dat u actief bent als starter
  • Trainen honden: Bescheiden waaruit blijkt dat u zich bezig houdt met het trainen van honden (b.v. een lidmaatschapsbewijs van een hondenvereniging).
  • Dummy launcher: Lidmaatschapsbewijs hondenvereniging of jachtakte.
  • Lijnwerptoestel: Bescheiden waaruit blijkt dat u zich op professionele wijze bezighoudt met werkzaamheden waarbij een lijnwerptoestel nodig is.
  • Noodsignaalmiddel: Bescheiden waaruit blijkt dat u over een zeegaand vaartuig beschikt. 
  • Munitie schietmasker: Bescheiden waaruit blijkt dat u zich op professionele wijze bezighoudt met werkzaamheden waarbij een schietmasker nodig is.
  • Verdovingsgeweer: Bescheiden waaruit blijkt dat u in het kader van beroepsuitoefening te maken krijgt met situaties waarin u dieren dient te verdoven.
  • Doden gekweekt grofwild: Een verklaring van een fokker waaruit blijkt dat u op zijn aanwijzing grofwild doodt.
  • Vogelafweerpistool: Een schriftelijke toelichting op het redelijk belang en/of een kopie jachtakte.
  • Doden van losgebroken en/of gewond vee/wild: Een schriftelijke toelichting op het redelijk belang, een kopie jachtakte en bescheiden waaruit blijkt dat u vaardig bent in de omgang met een groot kaliber geweer en kennis heeft van de wijze waarop (groot) vee/wild geschoten moet worden.

 

Bronvermelding: Politie.nl