Covid-19

Geachte Leden,

Ik kan u mede delen dat we vanaf morgen 03-07-2020 weer geopend zullen zijn en dan ook beginnen met een steelplate avond zoals gebruikelijk was voor de COVID-19 crisis. De opening van de baan is uiteraard wel geheel afhankelijk van de beschikbaarheid van onze vrijwilligers.

Echter zijn er een aantal maatregelen waar wij als vereniging rekening mee dienen te houden:

 • Er dient op de beide banen een aangewezen baan commandant aanwezig te zijn die NIET mee schiet, in het tijdsblok dat men baancommandant is dient men toezicht te houden op de veiligheid van de baan en het naleven van de gestelde regels en tijdslimieten.
 • Op de reguliere avonden wordt er geschoten in tijdsblokken van 20 minuten met een wissel periode van 10 minuten, hiervan kan NIET worden afgeweken en deze dienen strikt te worden gehandhaafd, het niet naleven van de tijdsblokken zal disciplinaire maatregelen tot het gevolg hebben.
 • Op de IPSC avond en de steelplate avond is hier geen sprake van, en dient er rekening te worden gehouden dat iedereen zijn schietbeurt kan halen;
 • In week 31 en 32 is de accommodatie gesloten en is er voor onze vereniging dan ook geen mogelijkheid om gebruik te maken van de baan;
 • Voor de trainingen van aspirant-leden geldt dat we bekijken of het mogelijk is deze vanaf week 33 weer doorgang te laten vinden.
 • Op de 25-meter baan zijn 9 schietpunten beschikbaar;
 • Op de 100-meter baan zijn 7 schietpunten beschikbaar;
 • Indien men wedstrijdkaarten wil schieten, heeft men hier dus maar 1 tijdsblok voor, helaas is dit niet anders. De scores worden i.v.m. de krappe planning nu niet direct verwerkt en u dient zelf de wedstrijd kaart in bewaring te nemen of digitaal op te slaan in uw archief d.m.v. een foto met hierop de kaart, de score en de datum. Deze scores worden op een later tijdstip in het systeem verwerkt.
 • De schutters die gebruik maken van het laatste tijdsblok dienen gezamenlijk met de baancommandant en het bestuurslid zorg te dragen dat de baan opgeruimd en schoon wordt achtergelaten;
 • Er mogen maximaal 16 personen aanwezig zijn in de kantine, houd hier dan ook rekening mee met de wissel en geef elkaar de ruimte;
 • Wanneer de buitendeur van de kantine gesloten is betekent dit dat het maximaal aantal personen binnen de accommodatie aanwezig is, u zult op uw beurt moeten wachten. Houd ook hier rekening met de regelgeving en houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Een boete wegens het overtreden van de noodmaatregelen kan in de praktijk inhouden dat u uw verlof kunt verliezen! Wacht eventueel in uw voertuig en pak uw wapentassen pas als er mogelijkheid is om de bunker te betreden.

Er is dus GEEN sprake van reserveringen en is deelname op basis van vrije inloop en volgorde van aankomst.

Verder wil ik u allen vragen om begrip te hebben voor de situatie, respect te tonen voor onze vrijwilligers en aanwijzingen op te volgen. Als e.e.a. soepel verloopt kunnen we met z’n allen weer genieten van onze mooie hobby.

Iedereen zal in deze periode concessies moeten doen en hiervoor begrip te moeten hebben, we zullen er gezamenlijk iets van moeten maken.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur
SV de Scherpschutters.

 

Beste Leden,

Als bestuur hebben we zojuist kennisgenomen van de persconferentie en de aangescherpte maatregelen.
Wij weten nog niet hoe een en ander uitpakt en hebben vragen gesteld bij de stichting.

Zodra wij duidelijkheid hebben verkregen zullen wij dit met jullie delen.

Gastschutters, Introducees en nieuwe leden worden voor alsnog toegelaten.

Tevens hebben we op de website een knopje nieuws gemaakt waar we ook de meldingen zullen delen.