Verlof aanvraag

Voor alle WM3-zaken, waaronder het beoordelen van verlofaanvragen, heeft onze vereniging een tweetal terzake kundig bestuursleden aangesteld: Marco Sanders en Ruud Stelten.

Deze bestuursleden zijn regelmatig op de baan aanwezig. Voor vragen en het maken van afspraken zijn ze bereikbaar via het volgende e-mail adres: [email-obfuscate email=”wm3@nullscherpschutters.nl”].

WM3 aanvraag informatie
Informatie over voorwaarden en de wijze waarop een verlof kan worden aangevraagd door leden van SV Scherpschutters.

Vooringevuld WM3 formulier
Dit WM3 formulier kunt u printen, verder invullen en indienen bij het daarvoor aangestelde bestuurslid.

Achtergrond informatie

De Wet Wapens en Munitie (WWM) onderscheidt een hoop verschillende formulieren. Als sportschutter heb je meestal alleen te maken met de formulieren WM2, WM3 en WM4.

  • WM2: Verlof tot het verkrijgen van een wapen
  • WM3: Aanvraag voor verlof tot het voorhanden hebben van wapens en/of munitie
  • WM4: Verlof tot het voorhanden hebben van wapens en/of munitie

De vereniging-wapens staan natuurlijk ook op een verlof; het verenigingsverlof. Deze verlofhouders kennen nog 2 extra formulieren:

  • WM5: Aanvraag voor verlof tot het voorhanden hebben van verenigingswapens
  • WM6: Verlof tot het voorhanden hebben van verenigingswapens

Met een WM3 doe je dus een aanvraag voor een wapen en/of munitie. Deze aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van de vereniging en natuurlijk door de afdeling Korpschef taken van de Politie (“Bijzondere Wetten”).

Indien akkoord, krijg je het WM2 (om het wapen bij de handelaar op te mogen halen) en het WM4 (het eigenlijke verlof met wapen-bijlage, dit houdt u zelf). Het WM2 blijft achter bij de handelaar die u het wapen heeft verkocht.

Tenslotte controleert de Politie tijdens de “schouwing” of alle gegevens (wapennummer, type etc.) kloppen met de papieren.