Contributieafdracht en entreegelden 2017

Zoals bekend, is door de Algemene Vergadering van 2016 besloten om de contributieafdracht en de entreegelden per 1 januari 2017 niet te verhogen. Wel is de reductie voor zogenaamde  ‘gezinsschutters’ met ingang van 2017 vervallen.

Deze maatregel zal dus inhouden dat er voor de “gezinsschutters” een naheffing zal plaatsvinden.

De contributieafdracht en de entreegelden voor 2017 zijn derhalve als volgt vastgesteld:

 Contributieafdracht
 senior-schutter  €   42,50
 junior-schutter-A  €   22,00
 junior-schutter-B  €   17,00
 junior-schutter-C  €   17,00
 Basis-afdracht vereniging (à 10 senior-schutters)  € 425,00
 Entreegelden
 per contributieve senior-schutter  €   35,00
 voor junior-schutters  €     0,00