[groups_member group=”Registered”]
Geachte leden van SV Scherpschutters,

In de laatste Algemene ledenvergadering hebben wij u beloofd u op de hoogte te houden over de gesteldheid van de banen in Veghel.

Zoals het er nu voor staat, zullen de banen in Veghel op afzienbare termijn voor geen enkele schutter van geen enkele vereniging meer toegankelijk zijn.

Reden is dat de Stichting categorisch blijft weigeren de banen conform geldende normeringen up to date te brengen, ondanks dat de Stichting hiervoor al jaren huur van de verenigingen ontvangt.

Als bestuur willen wij u bieden bij onze vereniging:
– continuïteit bij het uitoefenen van uw sport
– waken over uw veiligheid op de door ons gehuurde banen
– waken over uw gezondheid op de door ons gehuurde banen

Door de gesteldheid van de banen in Veghel voorzien wij dat we op termijn hier niet meer aan kunnen voldoen, zowel vanuit de vereniging alsook door regelgeving zoals die geldt in Nederland.

De Stichting, die verantwoordelijk is voor deze gesteldheid van de banen, stelt zich op het standpunt dat alles in orde is en voldoet daarmee niet aan haar verplichtingen, ook al hebben wij hen al meerdere malen nadrukkelijk gewezen op de feitelijke en huidige toestand.

Om u als schutter continuïteit te bieden in Veghel, zijn wij nu helaas genoodzaakt een hardere opstelling naar de Stichting te betrekken om de juiste condities af te dwingen.

Wij betreuren dit ten zeerste, maar willen u als schutter informeren voor het geval u in de wandelgangen een en ander opvangt dat afwijkt van het hier gestelde.

Wij beseffen dat dit spannende tijden zijn en zullen ons als bestuur uiterst inspannen om voor u als schutter de toekomst veilig te stellen. Voor vragen hieromtrent kunt u zich direct wenden tot het dagelijks bestuur.

Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet, namens SV Scherpschutters,

Rob Vriens
Secretaris SV Scherpschutters

[/groups_member]

[groups_non_member group=”Registered”]Belangrijk bericht voor alle leden van de vereniging. U dient in te loggen om dit bericht te kunnen lezen.[/groups_non_member]