[groups_member group=”Registered”]
Geachte leden van SV Scherpschutters,

Op 2 Maart j.l. hebben wij u op de hoogte gebracht van de problematische gesteldheid van de banen in Veghel.
Zoals het ons betaamt als belangenbehartiger van onze leden, hebben wij de stichting daarom gesommeerd om de situatie te verhelpen.

Wij kunnen daarover nu het volgende melden:

Naar aanleiding van ons schrijven heeft de stichting aan de KNSA gevraagd om de banen met spoed te keuren. Daaruit is gebleken, en de stichting heeft dat inmiddels toegegeven, dat de situatie op de baan inderdaad niet voldoet.

De stichting wil ons niet aangeven of en wanneer men de problemen gaat aanpakken. Men suggereert zelfs een deel van de problemen niet te zullen aanpakken.

Wij liggen zoals u weet al jaren in de clinch met de stichting om de accommodatie up to date te laten houden en te verbeteren door hen voor u als sportschutter. Nu ligt het ook nog eens zwart op wit vast door een rapport van de KNSA dat de accommodatie niet voldoet. En toch wil de stichting nog steeds niet aan haar doelstellingen en verplichtingen voldoen om de baan veilig en plezierig te maken voor u als sportschutter.

Inmiddels zijn diverse sportschutters geraakt door ricochets op onze banen door het achterstallig onderhoud en dit kan dus niet. De suggestie van de stichting dat dit risiko alleen is voorbehouden aan beoefenaars van de dynamische disciplines klopt niet met de afgelopen gebeurtenissen. Wij adviseren u dringend om op alle schietpunten bij voorkeur een veiligheidsbril te dragen zolang de situatie niet naar behoren is verbeterd.

Wij betreuren de gang van zaken zeer en doen ons uiterste best om de zaken zo snel mogelijk op te lossen. Wij zullen naar het zich nu laat aanzien, ons helaas via een juridische weg de accommodatie waar u recht op heeft moeten afdwingen bij de stichting.

Wij beseffen dat dit spannende tijden zijn, vinden het zelf ook erg vervelend en zullen als bestuur alles doen wat in onze macht ligt en ons uiterst inspannen om voor u als schutter de toekomst veilig te stellen. Voor vragen hieromtrent kunt u zich direct wenden tot het dagelijks bestuur.

Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet, namens SV Scherpschutters,

Rob Vriens
Secretaris SV Scherpschutters

[/groups_member]

[groups_non_member group=”Registered”]Belangrijk bericht voor alle leden van de vereniging. U dient in te loggen om dit bericht te kunnen lezen.[/groups_non_member]