Dynamisch

Bij de dynamische disciplines binnen de schietsport wordt er van de schutter verwacht dat hij of zij een aantal doelen in een vooraf ontworpen stage beschiet in een zo kort mogelijke tijd.

Hierbij is het aan de schutter om binnen de gestelde grenzen te bepalen op welke manier hij of zij dat het beste kan doen.

Binnen de Scherpschutters beoefenen we de volgende dynamische disciplines:

  • Action Shooting, oftewel staalschieten.
  • Parcours-schieten met handvuurwapens (IPSC Handgun)
  • Parcours-schieten met geweer (IPSC Rifle)

Action Shooting

Het staalschieten (“steel plate”) staat in principe open voor alle leden van de vereniging met een redelijke wapenbeheersing. Er wordt uitsluitend geschoten onder individuele kundige begeleiding door een ervaren schutter.

Indien de drukte het toelaat, zijn ook Gastschutters met een redelijke wapenbeheersing welkom. Zij mogen meedoen nadat zij op de baan een eigen bijdrage van €10 hebben betaald.

Onze leden, die actief zijn in Action Shooting, schieten ook wedstrijden die georganiseerd worden door de volgende overkoepelende organisaties:

Parcours / IPSC

Voor het parcoursschieten is een zeer goede wapenbeheersing noodzakelijk. Daarom zijn de parcourstrainingen alléén toegankelijk voor ervaren schutters met een licentie. Deze wordt door de Nederlandse Parcours Schutters Associatie (NPSA) verstrekt aan schutters die de door hen georganiseerde veiligheidscursus hebben gevolgd en het bijbehorende examen succesvol hebben afgerond. Deze schietsport wordt wereldwijd gereglementeerd door de International Practical Shooting Confederation (IPSC).

Leden van SV Scherpschutters die zich in het Parcoursschieten willen bekwamen en zich voor de veiligheidscursus van NPSA hebben aangemeld, kunnen onder strikte begeleiding aan onderdelen van de training meedoen om zich voor te bereiden op het examen.

Indien de drukte het toelaat, zijn ook Gastschutters met een IPSC licentie welkom. Zij mogen meedoen nadat zij op de baan een eigen bijdrage van €10 hebben betaald.

Onze leden, die actief zijn in Parcours / IPSC, schieten ook wedstrijden die georganiseerd worden door de volgende overkoepelende organisaties:

Logo Dynamic Shooting Veghel


Onze leden die actief zijn in de dynamische handvuurwapen disciplines hebben een actieve discipline-groep die ze Dynamic Shooting Veghel noemen.