De nieuwe Circulaire Wapens en Munitie 2015 bevat kleine wijzigingen ten opzichte van de Circulaire wapens en munitie 2014 (hierna Cwm 2014).

In de Cwm 2014 waren bepalingen opgenomen die regels stelden aan het voorhanden hebben van zwart buskruit of rookzwak buskruit welke in wezen daar niet in thuis horen. In de nu voorliggende circulaire is dit gecorrigeerd.

Zie voor meer informatie de officiële publicatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-3517.html