Door tijdelijke afwezigheid van Mieke, wordt de contributie voor het 3e kwartaal niet op 1 mei maar pas eind mei geïncasseerd.