Op 18 December 2015 is de CWM 2015/2 per direct van kracht geworden.