Uw persoonlijke veiligheid

Vanzelfsprekend gebruikt iedereen altijd gehoorbescherming op de baan – dit is verplicht. U bent hiervoor overigens zelf verantwoordelijk. Daarnaast wordt het gebruik van een veiligheidsbril sterk aangeraden – ook dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Let...