Conform de eisen die aan ons worden gesteld in verband met de KNSA certificering dient er tijdens elke schietoefening op elke baan toezicht te worden gehouden door een Baancommandant.

Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2014 alleen geschoten kan worden als op de betreffende baan een baancommandant aanwezig is. We zijn druk bezig met het vinden van extra baancommandanten, met name zijn we op zoek naar Baancommandanten voor de 100m baan. Indien er niet genoeg vrijwilligers zijn, zal dit consequenties hebben voor de openingstijden…

Help onze vereniging en meld je gelijk aan bij [email-obfuscate email=”baanenveiligheid@nullscherpschutters.nl” noscript_message=”(spam-protected)”] voor meer informatie.

Natuurlijk ontvangt iedere baancommandant een vergoeding per gedraaide dienst.